Đường dây nóng hỗ trợ

Đường dây nóng tiếp nhận ủng hộ và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Photography

Đường dây nóng Tỉnh Khánh Hòa

Tiếp nhận ủng hộ và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Vận động tiếp nhận nguồn lực ủng hộ phòng, chóng dịch Covid-19 của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, điều phối, phân bổ hàng hóa, cứu trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do dịch bệnh; đồng thời nắm bắt tình hình người dân có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ trên địa bà tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm cứu trợ Covid-19 tỉnh
0868 174 040

  • Ban cứu trợ Covid-19 các huyện, thị, thành phố
  • Ban cứu trợ Thành phố Nha Trang 0764.077.864
  • Ban cứu trợ Thành Phố Cam Ranh 0839.071.164
  • Ban cứu trợ thị xã Ninh Hòa 0258.350.9955
  • Ban cứu trợ huyện Diên Khánh 0708.459.667
  • Ban cứu trợ huyện Cam Lâm 0972.330.971
  • Ban cứu trợ huyện Khánh Sơn 0852.224.488
  • Ban cứu trợ huyện Khánh Vĩnh 0983.865.860

Đường dây nóng hỗ trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa