Cần giấy tờ gì khi lưu thông trên địa bàn Nha Trang

Cần giấy tờ gì khi lưu thông trên địa bàn Nha Trang

Tin 79

Trong thời gian TP Nha Trang nới lỏng giãn cách xã hội tại các điểm vùng xanh và yêu cầu người dân ra đường phải có giấy tờ và thật sự cần thiết.

Vậy những giấy tờ đó là gì? Cần những giấy tờ gì khi lưu thông trên địa bàn TP Nha Trang. Dưới đây tin79.net nêu ra các trường hợp cần thiết khi lưu thông trên đường và các hoạt động khác trên địa bàn TP. Nha Trang theo văn bản 5900/UBND-VP ngày 08/9/2021 của UBND TP Nha Trang.

Cần giấy tờ gì khi lưu thông trên địa bàn Nha Trang
Cần giấy tờ gìn khi lưu thông và các hoạt động khác trên địa bàn thành phố Nha Trang

1.Cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các cơ quan nhà nước, tổ chức Chính trị – Xã hội cần những giấy tờ gì khi lưu thông trên địa bàn Nha Trang

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan tổ chức nhà nước cần xuất trình giấy tờ như sau:

Đối với vùng xanh

Thẻ công chức, viên chức thẻ nghành, thẻ công tác hoặc giấy xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Đối với vùng vàng

Ngoài các loại giấy tờ trên cần bổ sung thêm Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành cách ly theo đúng quy định.

2. Đối vớ Phóng viên, Nhà báo

Quy định giống như cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức Chính trị – Xã hội.

3. Đối với các nhân viên, công nhân của công ty, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu, các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động theo quy định

Đối với các đối tượng thuộc mục 3 cần xuất trình 3 loại các giấy tờ sau:

 • Giấy xác nhận công tác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp
 • Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
 • Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành cách ly theo đúng quy định.

4. Đối với tình nguyện viên hoặc tổ chức cứu trợ nhân đạo

 • Giấy xác nhận công tác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp
 • Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
 • Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành cách ly theo đúng quy định.

5. Đối với người đi tiêm vắc xin cần giấy tờ gì khi lưu thông

Cần xuất trình 2 loại giấy tờ sau:

 • Giấy mời tiêm của cơ quan có thẩm quyền hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm
 • Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân

6. Đối với lực lượng cứu trợ

Xuất trình các giấy tờ sau:

 • Giấy xác nhận của UBND xã, Phường
 • Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành cách ly theo đúng quy định.

7. Đối với các lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, các đơn vị khác cần giấy tờ gì khi lưu thông và hoạt động trong TP Nha Trang

Xuất trình các loại giấy tờ sau:

 • Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân
 • Bản cam kết thuộc thôn, tổ “vùng xanh” “vùng vàng” (theo mẫu số 1 tải ở đây)
 • Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 2 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành cách ly theo đúng quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………, ngày …. tháng … năm …

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên:…………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………….………….

Giới tính: ……………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………..

Nơi lưu trú: …………………………………………………..

Hiện nay, tôi đang lưu trú tại:…………………………………………thuộc “vùng xanh”

Điện thoại: ……………………………

Vị trí công tác: ……………………

Để phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Tôi sẽ cập nhật theo dõi thông tin và thông báo với thủ trưởng đơn vị / người sử dụng lao động về mức độ nguy cơ đối với thôn, tổ dân phố trong trường hợp nơi tôi lưu trú không nằm trong “vùng xanh”. Nếu vi phạm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị/ người sử dụng lao động và pháp luật.

Bản cam kết lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG/ TỔ DÂN PHỐ NGƯỜI CAM KẾT