Hỗ trợ tiền Covid 19 ở Nha Trang theo quyết định 2045QĐ-UBND

Cách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 tại Khánh Hòa theo quyết định số 2045/QĐ-UBND

Tin 79

Các đối tượng lao động tư do không có ký kết hợp đồng lao động được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngày 16/7/2021 UBND tỉnh Khánh Hòa quy định chính sách  hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo quyết định 2045/QĐ-UBND

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo quyết đinh 2045/QĐ-UBND

Cụ thể, đối tượng nhận tiền hỗ trợ được áp dụng là lao động tự do bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm, làm một trong các công việc sau:

 • Bán hàng rong
 • Buôn bán nhỏ
 • Thu gom rác, phế liệu
 • Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ
 • Cắt tóc, gội đầu, massage, bấm huyệt, giác hơi
 • Xe ôm truyền thống
 • Đánh bắt thủy, hải sản
 • Đạp xích lô; bảo vệ
 • Bán hàng trong các chợ do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý
 • Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch
 • Bán lẻ vé số lưu động.

nhận tiền Hỗ trợ tiền Covid 19 tạo Khánh Hòa theo quyết định 2045QĐ-UBND

Điều kiện được nhận tiền hỗ trợ Covid-19:

Là phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) và thuộc một trong các điều kiện sau:

 • Trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội, khu vực phong tỏa hoặc phải tạm thời dừng các hoạt động để phòng chống dịch theo yêu cầu, quyết định của người hoặc cơ quan có thẩm quyền; cách ly y tế tại nhà thuộc diện F2.
 • Theo quyết định nói trên, mỗi đối tượng được hưởng một lần bằng tiền và thời gian để được hỗ trợ tính trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31.12.2021.
 • Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người (đối với trường hợp tạm dừng hoạt động hoặc bị mất việc từ 30 ngày trở xuống) hoặc mức 50.000 đồng/ngày (đối với trường hợp tạm dừng hoạt động hoặc bị mất việc làm trên 30 ngày).

Về thủ tục:

Người lao động tự do gửi đơn (theo mẫu 14 kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND) đến UBND xã, phường, thị trấn. Tải mẫu 14 tại đây

Kèm theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu photo hoặc giấy tạm trú tạm vắng có xác nhận của công an

Riêng người làm công việc bán lẻ vé số lưu động gửi đơn (theo mẫu 14 kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND) đến Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Khánh Hòa để được hỗ trợ bằng hình thức nhận tiền mặt trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 68/NQ-CP và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị số 14 nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND của UBND tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ

Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị tạm dừng hoạt động/ bị mất việc làm/ cách ly y tế tại nhà thuộc diện F2 do đại dịch Covid-19

(Kèm theo quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Phường (xã, thị trấn)………………………………..

I.THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.Họ tên:…………………………Ngày, tháng, năm sinh:………………………

2.Dân tộc……………………………….Giới tính:……………………………..

3.Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác:……

4.Ngày cấp:…../…../……Nơi cấp:……………………………………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………

Số tk ngân hàng (nếu có):…………………….tại ngân hàng:……………………

II.THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM TRƯỚC KHI BỊ MẤT VIỆC

1.Công việc làm:………….(Ghi rõ công việc ở đây)

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ

Thu gom rác phế liệu

Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ

Cắt tóc, gội đầu, massage, bấm huyệt, giác hơi

Xe ôm truyền thống

Đánh bắt thủy, hải sản

Đạp xích lô; bảo vệ

Bán hàng trong các chợ do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý

Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch

Bán lẻ vé số lưu động.

2.Nơi làm việc:…………………………………………………………

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân (xã/ Phường/ Thị trấn)………………………………..xem xét giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………..ngày……tháng…..năm 20….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký ghi rõ họ tên)